Slovenský deň kroja

Už v stredu – 1. septembra 2021 – sa v Banskej Bystrici v priestoroch Múzea SNP stretnú všetci milovníci slovenského folklóru, aby spoločne oslávili nielen krásu slovenských tradícií, ale i Deň ústavy. Od 14.00 je pre nich pripravený bohatý program, ktorý vyvrcholí priamym prenosom RTVS a vystúpením Umeleckého súboru Lúčnica.

SLOVENSKÝ DEŇ KROJA 2021 je venovaný slovenským tradíciam, ktoré sme pre vás zmapovali po celom Slovensku. Prvého septembra si ich naživo budete môcť vychutnať v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde sa stretnú stovky milovníkov folklóru. Počas celého dňa na vás čaká bohatý program nielen na pódiu, ale vďaka našim partnerom aj v areáli Múzea SNP.

PROGRAM od 14.00 do 19.00:

 • FS Urpín
 • Helingonkári Terchová
 • FSk Praslica
 • FSk Fazuliari
 • FSk Hrochoťan
 • FSk Priechoďan
 • FSk Šuňava
 • Harmonikári Opatová
 • FS Lubovňan
 • Prehliadka kostýmov zo Šatnice Matice slovenskej
 • FSk Lúčan
 • FSk Lieščina
 • FSk Štrbän
 • DFS Letnička
 • DFS Kelčovan
 • FS Očovan
 • Vyhlásenie súťaže Dedina roka 2021
 • FS Šarišan

Vystúpenia budú popretkávané dokrútkami, ktoré sme pre vás počas tohto roka pripravili

19.00 – 20.00
sprievod folklórnych súbor, skupín a návštevníkov cez Kapitulskú ulicu na Námestie SNP a späť

20.30:
Slávnostný galavečer ku Dňu ústavy v priamom prenose RTVS

Vyvrcholením programu bude vystúpenie Umeleckého súboru LÚČNICA 

Ing. Mária Reháková
Ing. Mária Reháková
Hlavná organizátorka podujatia

SLOVENSKÝ DEŇ KROJA  je ojedinelé podujatie zamerané na šírenie tradícií, prezentáciu slovenských ľudových krojov a prezentáciu slovenských obcí, regiónov a naše kultúrne dedičstvo.

Cieľom je poukázať na naše tradície, pestrú rôznorodosť zvyklostí našich miest a obcí, umenia a krásy krojov a priblížiť slovenské ľudové umenie mladej generácii, aby bola hrdá na svojich predkov a ich kultúrno dedičstvo. Poukázať tiež na  regionálne špecifiká, rozmanitosť Slovenska, výtvarnú stránku ľudového odevu ale i rozmanitosť hudobného a tanečného folklóru v rôznych podobách. Zámerom projektu je dať bežným ľudom, ale aj folklórnym telesám možnosť odprezentovať seba, svoju obec a svoj kroj.

Dôležité je zdôrazniť, že vzhľadom na charakter podujatia sa každý účastník stáva priamym aktérom podujatia.

I. ročník | 08. 09. 2018

Prvý ročník podujatia odštartoval 4 hodinovým programom, ktorý bol súčasťou Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici.

Počas tohto dňa sme sa zapísali do Slovenskej knihy rekordov s počtom 2 679 ľudí v krojoch.

II. ročník | 07. 09. 2019

Druhý ročník podujatia SLOVENSKÝ DEŇ KROJA sa niesol
v znamení viacero noviniek:

 • 12 hodinový program
 • účasť Slovákov žijúcich v zahraničí
 • vydanie pamätnej mince
 • vydanie príležitostnej poštovej pečiatky
 • vydanie príležitostných obálok s personalizovanou známkou
 • vydanie eurobankovky s motívom

REKORDY

Krásu slovenských krojov a tradícii prišlo počas 12 hodinového programu pozrieť viac ako 32 tisíc obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice.

„Som mimoriadne nadšená z toho, že v porovnaní z vlaňajším ročníkom, sa nám podarilo prekonať aj rekord v počte ľudí, ktorí prišli na toto krásne podujatie v krojoch,“ hovorí autorka podujatia Slovenský deň kroja Mária Reháková. Zatiaľ čo vlani komisári Slovenskej knihy rekordov narátali 2 679 návštevníkov v krojoch, tento rok to bolo 3 882.

III. ročník | 12. 09. 2020

Po dvoch úspešných ročníkoch bol 3. ročník v inom formáte. Od polovice mája do konca júla sme pod heslom „Tento rok prídeme za Vami“ navštívili takmer 40 slovenských miest a obcí, aby sme zachytili jedinečnosť slovenských krojov, krásu regiónov a poukázali na výnimočnosť regiónov.

Výsledkom bola séria reportáží a dokumentárny film, odvysielaných na TA3 a RTVS a podujatie na Donovaloch, kde sa vybrané obce predstavili aj na pódiu počas programu.

V rámci tretieho ročníka sa zamerali na Pozdravy z dedín, miest, regiónov, čím sme autenticky približujeme nielen krásu a rôznorodosť slovenských krojov, ale aj krásu slovenskej prírody, slovenských dominánt.

Na základe pozvania sme navštívili 35 prihlásených obcí, v ktorých sme autenticky zachytili tradície, jedinečnosť slovenských krojov, krásu a históriu slovenských miest a obcí,  čím sme tento jedinečný projekt posunuli  do ďalšej etapy. Každý účastník získa aj pamätnú mincu.

Takouto formou realizácie projektu sme sa približili k bežným ľudom, ktorí uctievajú tradície našich otcov, sú hrdí na svoj kroj, svoju obec, svoj región.

IV. ročník

V rámci štvrtého ročníka sa zameriame na sezónne folklórne tradície na Slovenku počas celého roka.

Navštívime obce, ktoré sa prihlásia na základe výzvy v týždenníku Slovenka a na www.zenskyweb.sk.

Každá obec, ktorá sa na základe výzvy prihlási bude mať možnosť odprezentovať svoje

ľudové tradície a zvyky typické pre ich región na tému Folklórne tradície počas roka na Slovensku

Za podpory generálneho partnera COOP Jednota –  150 rokov tradícií COOP Jednoty

Návštevou jednotlivých regiónov a dokumentovaním ich ľudových tradícií a zvykov

autenticky priblížime nielen rôzne tradície, ale aj krásu a rôznorodosť slovenských krojov, krásu slovenskej prírody v rôznych ročných obdobiach.

Folklórne tradície a remeslá budú rozdelené na štyri bloky podľa ročných období. Každý blok bude obsahovať reportáž so sezónnymi tradíciami a jednu reportáž zameranú na ľudové remeslá – „Zachovanie a rozvíjanie tradičných remesiel “. Napr. gubárstvo, kožušníctvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, medovnikárstvo, zdobenie kraslíc…

Sezónne folklórne tradície na Slovensku: 

 • Zimné tradície: Vianočné zvyky, Magický Silvester, Traja Králi, Fašiangy
 • Jarné tradície:  Začiatok pôstu, Veľká noc, Vítanie jari,  Topenie Moreny, Májové     zvyky
 • Letný tradície:  Letný slnovrat – Svätojánske ohne, Dožinky
 • Jesenné tradície:  Obdobie zábavy –  Jarmok, Vinobranie

Zastúpené mestá a obce: Očová, Kozárovce, Hrochoť, Poprad, Banská Bystrica, Štrba, obce Východného Slovenska.

Prihlásené mestá a obce: Šuňava, Svit, Selce, Opatová…  sa predstavia pre región typickými tradíciami.

V meste Hriňová si pripomenieme  pamiatku Štefana Nosáľa

Vyvrcholením bude podujatie Slovenský deň kroja, na ktorom sa stretnú a odprezentujú  všetky navštívené obce s ďalšími prihlásenými obcami, folklórnymi súbormi a skupinami.

August/september 2021 – presný termín a miesto budú oznámené v predstihu

PROGRAM:

 • FS Urpín
 • príhovory
 • FS Hriňovčan – pocta Štefanovi Nosáľovi (dokrútka)
 • Príchod sprievodu na javisko – stručné predstavenie moderátorom, pozdrav na javisku
 • Vystúpenie súborov a skupín z navštívených obcí – folklórne tradície od Troch kráľov… (10 obcí/dokrútky) – po 10 min
 • Vystúpenie prihlásených obcí (tradície a zvyky v regióne)
 • FS Očovan
 • FS Urpín Kandráčovci

Tak ako minulý rok, aj tento rok z našich ciest po Slovensku vzniknú krátke reportáže a na
záver dokument, v ktorom spojíme všetky navštívené obce a ich zvyky.
AJ tento rok budú reportáže odvysielané na TA3.

Kampaň

štart kampane:
11/01/2021

médiá:

 • týždenník SLOVENKA
 • ŽenskýWeb.sk
 • DenKroja.sk
 • sociálne siete
 • denník Pravda
 • TA3

Partneri

Partneri

Video

Kontakt

STAR production, s.r.o.

Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
info@denkroja.sk