Slovenský deň kroja

Ing. Mária Reháková
Ing. Mária Reháková
Hlavná organizátorka podujatia

SLOVENSKÝ DEŇ KROJA  je ojedinelé podujatie zamerané na šírenie tradícií, prezentáciu slovenských ľudových krojov a prezentáciu slovenských obcí, regiónov a naše kultúrne dedičstvo.

Cieľom je poukázať na naše tradície, pestrú rôznorodosť zvyklostí našich miest a obcí, umenia a krásy krojov a priblížiť slovenské ľudové umenie mladej generácii, aby bola hrdá na svojich predkov a ich kultúrno dedičstvo. Poukázať tiež na  regionálne špecifiká, rozmanitosť Slovenska, výtvarnú stránku ľudového odevu ale i rozmanitosť hudobného a tanečného folklóru v rôznych podobách. Zámerom projektu je dať bežným ľudom, ale aj folklórnym telesám možnosť odprezentovať seba, svoju obec a svoj kroj.

Dôležité je zdôrazniť, že vzhľadom na charakter podujatia sa každý účastník stáva priamym aktérom podujatia.

Podujatie je zároveň spomienkou na život a  dielo významných folkloristov. V roku 2018, kedy týždenník Slovenka spolu s folklórnym súborom Lúčnica oslávili 70. rokov sme si zaspomínali na  prof. Ing. Štefana Nosáľa umeleckého vedúceho a choreografa umeleckého súboru Lúčnica. V rámci druhého ročníka sme si pripomenuli 70. výročie SĽUKu a uctili sme si Juraja Kubánka priekopníka choreografie ľudového tanca na Slovensku.

Druhý ročník, ktorý sa niesol v znamení viacerých rekordov. Tento deň si krásu slovenských krojov a tradícii prišlo počas 12 hodinového programu pozrieť viac ako 32 tisíc obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice. Ďalším rekordom bol počet ľudí v kroji. Podujatia sa zúčastnilo 3882 ľudí v krojoch. Krojovaný sprievod na 2. ročníku Slovenského dňa kroja bol taktiež unikátny. Zúčastnilo sa ho dovedna viac ako tritisíc ľudí z viac ako 150 obcí odetých do nádherných krojov. Folkloristi na námestí, ale i medzi členmi tanečných súborov potvrdili, že také niečo sa v Európe ešte neuskutočnilo. Rekordný bol aj počet účinkujúcich počas celodenného programu. Na pódiu sa odprezentovalo takmer tisíc účinkujúcich  z rôznych folklórnych súborov z celého Slovenska.

V rámci 3. ročníka sme si pripomenuli život a dielo velikána slovenskej kultúry a zakladateľa ľúbostnej poézie Andreja Sládkoviča. Tretí ročník sa niesol v znamení Tento rok ideme za vami!!!!

III. ročník | 12. 09. 2020

Tretí ročník Slovenského dňa kroja sa niesol  v znamení hesla Tento rok ideme za Vami!!!

Deň kroja netrval iba jeden deň, ale štyri mesiace, vyvrcholenie 12. septembra na Donovaloch.

V rámci tretieho ročníka sme sa zamerali na Pozdravy z dedín, miest, regiónov, čím sme  autenticky priblížili nielen krásu a rôznorodosť slovenských krojov, ale aj krásu slovenskej prírody, slovenských dominánt. Na základe pozvania sme v termíne od mája do augusta 2020 navštívili 27 miest a obcí. Autenticky sme  zachytili tradície, jedinečnosť slovenských krojov, krásu a históriu slovenských miest a obcí,  čím sme tento jedinečný projekt posunuli  do ďalšej etapy. Takouto formou realizácie projektu sme sa ešte viac priblížili k bežným ľudom, ktorí uctievajú tradície našich otcov, sú hrdí na svoj kroj, svoju obec, svoj región. Vyvrcholením návštev jednotlivých obcí  bolo 12. septembra v prekrásnej prírode na Donovaloch.

Obce, ktoré sme  navštívili priamo u nich doma si pripravili krátky program zameraný na tradície, zvyky, folklór. Súčasťou natáčania bol sprievod, pozdrav Slovenskému dňu kroja a popis kroja. Program každej obce poukázal na regionálne špecifiká, pre obec, región typické tradície a zvyky, rozmanitosť a krásy Slovenska, výtvarnú stránku ľudového odevu, ale i rôznorodosť hudobného a tanečného folklóru v rozličných podobách – páračky, čepčenie, odobierka, pytačky, stavanie mája,  krstiny, nosenie rúcha, pranie na rieke, trávnice a kosenie… Vo vybraných obciach sme zachytili známych ľudových remeselníkov, folklórne súbory, históriu. Dali sme  tak možnosť bežným ľudom, ale aj folklórnym telesám autenticky  odprezentovať seba, svoju obec a svoj kroj. Spojili sme  folkloristov  a bežných ľudí,  poukázali  na krásu, ktorá vzišla z ľudských rúk – kroj. Spájame Slovensko.

Mestá a obce, ktorí sme v termíne od mája do augusta 2020 navštívili na základe pozvania:

 • Banská Bystrica – horehronský folklór, FS Urpín, DFS Radosť
 • Hronsek –  drevený artikulárny kostol, svadba 
 • Banská Štiavnica – historické námestie, banícky  a ľudový folklór
 • Počúvadlo – remeselník, rezbár Oldrich Richter
 • Krupina – skladanie mája, FS Hont z Krupiny
 • Slovenská Ľupča – remeselník ,keramikár Gustáv Virág
 • Radvaň – remeselník, kožušinár Karol Jurášek
 • Špania dolina – banícké zvyky, remeselníčka, čipkárka Lila Wilhelmerová (čipky kráľovná  Alžbeta)
 • Hrochoť – trávnice, kosenie, hrabanie
 • Očová – pastierske tradície,  čepčenie
 • Cífer – cíferská čipka, tradície, pytačky (výšivky – cisárovná Sisi)
 • Nové Zámky   – spevy a tance
 • Tlmače – krojová kultúra – tekovský kroj, rozlúčka s nevestou, tekvicový tanec
 • Kozárovce – svadobná veselica, trasené tance
 • Vajnory – tradičné piesne a tance, remeslá, kraslice Viera Slezáková
 • Bradlo – folklórne súbory z Myjavy a myjavských kopaníc tradičné piesne a tance
 • Skalica Rotunda – záhorácke spevy a tance, výroba skalického trdelníka
 • Závod  –  Trajlinky – tradičné  spevy a tance
 • Opatová  – odobierka, tance a spevy
 • Považský ChlmecBudatínsky zámokpranie na Kysuci, drápačky
 • Terchová  – tradície z humna, prekáračky medzi mužmi a ženami… socha Jánošíka, architektúra – Jánošíková osada 
 • Liptovské Sliače – krstiny, pastierske piesne, rozkazovačky
 • Liptovská Lužná  –   regrúti, hrabačky
 • Štrba – nosenie rúcha, trávnice, krása slovenskej prírody 
 •  Krivany –  Hornotoryský folklór –  karička, párový tanec, gajdica
 • Liptovský Mikuláš –  piesne a tance z Liptova
 • Topoľčany – tance a zvyky – čepčenie, žochár

Program na Donovaloch sa niesol v znamení lásky. Tretí ročník bol venovaný velikánovi slovenskej kultúry, zakladateľovi ľúbostnej poézie Andrejovi Sládkovičovi. Téma láska bola nosnou témou tohoto ročníka Slovenského dňa kroja. Jednotlivé obce vo svojom programe poukázali  v súvislosti s nosnou témou  na regionálne špecifiká, tradície a zvyky, rozmanitosť a krásy Slovenska, výtvarnú stránku ľudového odevu, ale i rôznorodosť hudobného a tanečného folklóru v rozličných podobách – mladosť, pytačky, odobierka, svadba, čepčenie, nosenie rúcha, krstiny… Okrem toho sa predstavili známe folklórne súbory. Program patril aj remeselníkom a bežným ľudom. Súčasťou programu bola aj výstava fotografií s názvom Krása v kroji. Výstavu tvorili fotografie dievčat z jednotlivých obcí. Výstava bude putovná. Z fotografií bola na sociálnych sieťach vyhlásená súťaž o najkrajšie predvedenie kroja.

II. ročník | 07. 09. 2019

Na druhý ročník sme pre návštevníkov podujatia pripravili celodenný – 12 hodinový program, v ktorom sa okrem folklórnych súborov z celého Slovenska predstavili najmä účastníci podujatia z jednotlivých regiónov. 

Nezabudnuteľnou časťou tohto dňa bol sprievod účastníkov v krojoch Banskou Bystricou, ktorý končil na Námestí SNP a postupne sa účastníci sprievodu predstavili na pódiu.

V roku 2019 sme prekonali aj rekord z predchádzajúceho roka – v tento deň prišlo na SLOVENSKÝ DEŇ KROJA do Banskej Bystrice 3 882 ľudí v krojoch, no v skutočnosti program počas celého dňa videlo viac ako 32 tisíc divákov.

I. ročník | 08. 09. 2018

Prvý ročník podujatia odštartoval 4 hodinovým programom, ktorý bol súčasťou Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici.

Počas tohto dňa sme sa zapísali do Slovenskej knihy rekordov s počtom 2 679 ľudí v krojoch.

Partneri

Video

Kontakt

STAR production, s.r.o.

Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
info@denkroja.sk