Slovenský deň kroja

Ing. Mária Reháková
Ing. Mária Reháková
Hlavná organizátorka podujatia

SLOVENSKÝ DEŇ KROJA  je ojedinelé podujatie zamerané na šírenie tradícií, prezentáciu slovenských ľudových krojov a prezentáciu slovenských obcí, regiónov a naše kultúrne dedičstvo.

Cieľom je poukázať na naše tradície, pestrú rôznorodosť zvyklostí našich miest a obcí, umenia a krásy krojov a priblížiť slovenské ľudové umenie mladej generácii, aby bola hrdá na svojich predkov a ich kultúrno dedičstvo. Poukázať tiež na  regionálne špecifiká, rozmanitosť Slovenska, výtvarnú stránku ľudového odevu ale i rozmanitosť hudobného a tanečného folklóru v rôznych podobách. Zámerom projektu je dať bežným ľudom, ale aj folklórnym telesám možnosť odprezentovať seba, svoju obec a svoj kroj.

Dôležité je zdôrazniť, že vzhľadom na charakter podujatia sa každý účastník stáva priamym aktérom podujatia.

I. ročník | 08. 09. 2018

Prvý ročník podujatia odštartoval 4 hodinovým programom, ktorý bol súčasťou Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici.

Počas tohto dňa sme sa zapísali do Slovenskej knihy rekordov s počtom 2 679 ľudí v krojoch.

II. ročník | 07. 09. 2019

Druhý ročník podujatia SLOVENSKÝ DEŇ KROJA sa niesol
v znamení viacero noviniek:

 • 12 hodinový program
 • účasť Slovákov žijúcich v zahraničí
 • vydanie pamätnej mince
 • vydanie príležitostnej poštovej pečiatky
 • vydanie príležitostných obálok s personalizovanou známkou
 • vydanie eurobankovky s motívom

REKORDY

Krásu slovenských krojov a tradícii prišlo počas 12 hodinového programu pozrieť viac ako 32 tisíc obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice.

„Som mimoriadne nadšená z toho, že v porovnaní z vlaňajším ročníkom, sa nám podarilo prekonať aj rekord v počte ľudí, ktorí prišli na toto krásne podujatie v krojoch,“ hovorí autorka podujatia Slovenský deň kroja Mária Reháková. Zatiaľ čo vlani komisári Slovenskej knihy rekordov narátali 2 679 návštevníkov v krojoch, tento rok to bolo 3 882.

III. ročník | 12. 09. 2020

Po dvoch úspešných ročníkoch bol 3. ročník v inom formáte. Od polovice mája do konca júla sme pod heslom „Tento rok prídeme za Vami“ navštívili takmer 40 slovenských miest a obcí, aby sme zachytili jedinečnosť slovenských krojov, krásu regiónov a poukázali na výnimočnosť regiónov.

Výsledkom bola séria reportáží a dokumentárny film, odvysielaných na TA3 a RTVS a podujatie na Donovaloch, kde sa vybrané obce predstavili aj na pódiu počas programu.

V rámci tretieho ročníka sa zamerali na Pozdravy z dedín, miest, regiónov, čím sme autenticky približujeme nielen krásu a rôznorodosť slovenských krojov, ale aj krásu slovenskej prírody, slovenských dominánt.

Na základe pozvania sme navštívili 35 prihlásených obcí, v ktorých sme autenticky zachytili tradície, jedinečnosť slovenských krojov, krásu a históriu slovenských miest a obcí,  čím sme tento jedinečný projekt posunuli  do ďalšej etapy. Každý účastník získa aj pamätnú mincu.

Takouto formou realizácie projektu sme sa približili k bežným ľudom, ktorí uctievajú tradície našich otcov, sú hrdí na svoj kroj, svoju obec, svoj región.

IV. ročník

V rámci štvrtého ročníka sa zameriame na sezónne folklórne tradície na Slovenku počas celého roka.

Navštívime obce, ktoré sa prihlásia na základe výzvy v týždenníku Slovenka a na www.zenskyweb.sk.

Každá obec, ktorá sa na základe výzvy prihlási bude mať možnosť odprezentovať svoje

ľudové tradície a zvyky typické pre ich región na tému Folklórne tradície počas roka na Slovensku

Za podpory generálneho partnera COOP Jednota –  150 rokov tradícií COOP Jednoty

Návštevou jednotlivých regiónov a dokumentovaním ich ľudových tradícií a zvykov

autenticky priblížime nielen rôzne tradície, ale aj krásu a rôznorodosť slovenských krojov, krásu slovenskej prírody v rôznych ročných obdobiach.

Folklórne tradície a remeslá budú rozdelené na štyri bloky podľa ročných období. Každý blok bude obsahovať reportáž so sezónnymi tradíciami a jednu reportáž zameranú na ľudové remeslá – „Zachovanie a rozvíjanie tradičných remesiel “. Napr. gubárstvo, kožušníctvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, medovnikárstvo, zdobenie kraslíc…

Sezónne folklórne tradície na Slovensku: 

 • Zimné tradície: Vianočné zvyky, Magický Silvester, Traja Králi, Fašiangy
 • Jarné tradície:  Začiatok pôstu, Veľká noc, Vítanie jari,  Topenie Moreny, Májové     zvyky
 • Letný tradície:  Letný slnovrat – Svätojánske ohne, Dožinky
 • Jesenné tradície:  Obdobie zábavy –  Jarmok, Vinobranie

Zastúpené mestá a obce: Očová, Kozárovce, Hrochoť, Poprad, Banská Bystrica, Štrba, obce Východného Slovenska.

Prihlásené mestá a obce: Šuňava, Svit, Selce, Opatová…  sa predstavia pre región typickými tradíciami.

V meste Hriňová si pripomenieme  pamiatku Štefana Nosáľa

Vyvrcholením bude podujatie Slovenský deň kroja, na ktorom sa stretnú a odprezentujú  všetky navštívené obce s ďalšími prihlásenými obcami, folklórnymi súbormi a skupinami.

August/september 2021 – presný termín a miesto budú oznámené v predstihu

PROGRAM:

 • FS Urpín
 • príhovory
 • FS Hriňovčan – pocta Štefanovi Nosáľovi (dokrútka)
 • Príchod sprievodu na javisko – stručné predstavenie moderátorom, pozdrav na javisku
 • Vystúpenie súborov a skupín z navštívených obcí – folklórne tradície od Troch kráľov… (10 obcí/dokrútky) – po 10 min
 • Vystúpenie prihlásených obcí (tradície a zvyky v regióne)
 • FS Očovan
 • FS Urpín Kandráčovci

Tak ako minulý rok, aj tento rok z našich ciest po Slovensku vzniknú krátke reportáže a na
záver dokument, v ktorom spojíme všetky navštívené obce a ich zvyky.
AJ tento rok budú reportáže odvysielané na TA3.

Kampaň

štart kampane:
11/01/2021

médiá:

 • týždenník SLOVENKA
 • ŽenskýWeb.sk
 • DenKroja.sk
 • sociálne siete
 • denník Pravda
 • TA3

Partneri

Video

Kontakt

STAR production, s.r.o.

Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
info@denkroja.sk