Idea

  • hlavnou myšlienkou projektu SLOVENSKÝ DEŇ KROJA je priblíženie slovenského ľudového umenia mladej generácii, aby bola hrdá na svojich predkov a ich kultúrno-spoločenské dedičstvo
  • týždenník Slovenka pri príležitosti svojho jubilea má snahu založiť tradíciu tohto podujatia a každoročne prinášať prezentáciu krás slovenských krojov celému národu
  • podujatie bude zároveň spomienkou na dielo a život prof. Štefana Nosáľa