Program

8. SEPTEMBER 2018
15:00
NÁMESTIE SNP, BANSKÁ BYSTRICA

I. BLOK: Týždenník Slovenka – 70. výročie, krst knihy Odetí do krásy    

II. BLOK: Ľud Slovenský Odetí do krásy,

libreto: Mgr. Art. Roman Malatinec, PhDr. Bc. Jana Kucbeľová

III. BLOK: prezentácia folklórnych súborov a krojov z celého Slovenska, návštevníkov podujatia

Programom sprevádzajú: Juraj Bača a Barbora Špániková