Program

7. september 2019
10.00 – 22.00
Námestie SNP
Banská Bystrica

09.50
oficiálne otvorenie
II. ročníka podujatia SLOVENSKÝ DEŇ KROJA
10.00 – 11.30
OZÝVAJ SA HLASE…
program speváckych zoskupení z obcí a regiónov
11.30 – 13.30
NA BAŇU KLOPAJÚ
Medzinárodný detský folklórny festival
14.00 – 14.30
V BYSTRICI NA RINKU
krojovaný sprievod mestom
14.30 – 17.00
Z RÔZNYCH KÚTOV SLOVENSKA
vyhlásenie výsledkov DEDINA ROKA
pozdravy z dedín a miest

slávnostné otvorenie podujatia
SLOVENSKÝ DEŇ KROJA
17.00 – 18.30
RODUVERNÍ
galaprogram
 19.00 – 20.00
ZVON
20.45 – 21.00
POCTA MAJSTROVI KUBÁNKOVI
21.00 – 22.00
SĽUK