• Slovenský deň kroja 2020 - Prišli sme za Vami do Hronseku

    Slovenský deň kroja 2020 – Prišli sme za Vami do Hronseku

    Tento rok chodíme my za vami a vychutnávame si spoločné chvíle pri tanci a speve z vášho regiónu. Je to pre nás nesmierne obohacujúci zážitok, vidieť všetky nádherné kroje, tanečníkov a tanečníčky. Pripomíname si Andreja Sládkoviča a aj týmto spôsobom si tak ctíme tradície a naše spoločné korene.

  • Slovenský deň kroja 2020 - Prišli sme za Vami do Radvane

    Slovenský deň kroja 2020 – Prišli sme za Vami do Radvane

    V piesňach, tanci, krojoch žijú celé roky generácie a my sa s vami o to delíme. Pripomeňte si s nami vaše tradície, zvyklosti a krásu krojov, ktoré pestujete vo svojich súboroch. S radosťou sme navštívili mestskú časť Radvaň v Banskej Bystrici, aby sme si spoločne uctili tradície a potvrdili to, čo nás všetkých spája. Lásku k folklóru a k domovu.