Kroj a jeho história

Na vznik a vývoj kroja vplývali najmä domáce suroviny, druh práce a zamestnania, spoločenská a triedna príslušnosť, náboženstvo a svetonázor, styk s cudzinou a s historickou módou vyšších spoločenských vrstiev

Okrem toho naň pôsobili i spoločenské funkcie – odlišoval sa odev pracovný, sviatočný, obradový i na iné príležitosti

Kroje sú dôkazom diferenciácie a drobenia regiónov na menšie podregióny
Na prelome 19. a 20. stor. mal slovenský kroj okolo 60 variantov a podvariantov