Vážení priaznivci slovenského folklóru!

dovoľte mi, aby som sa vám poďakovala za priazeň, ktorú prejavujete podujatiu Slovenský deň kroja a zároveň vyjadrila nádej, že aj naďalej sa budeme tešiť vašej podpore.

Slovenský deň kroja nie je len defilé jedinečnej krásy ľudových tradícií, ale zároveň aj pripomínaním si zdroja, z ktorého vyrástla celá naša umelecká sféra. V každom slovenskom výtvarnom, hudobnom či dramatickom diele nájdete kus tradičného umenia. Ľudové tradície sa odrážajú aj v dielach slovenskej literatúry, preložených do mnohých svetových jazykov, ktoré si našli svoje miesto v intelektuálnom medzinárodnom prostredí.

Slovenský deň kroja, mapujúci náš autentický folklór, je tak nositeľom nezameniteľných znakov našej národnej identity, ktorá sa stala základom našej kultúry a svojbytnosti.

Som nesmierne rada, že práve toto posolstvo, nositeľom ktorého je Slovenský
deň kroja, oslovilo našu verejnosť v skutočne celonárodnom meradle. Verím, že
nás bude spájať, čoho dôkazom bude aj Vaša účasť na celodennom programe, ktorého súčasťou budú aj Vaše vystúpenia prezentujúce Vaše obce a regióny, ktorý vyvrcholí galavečerom Slovenského dňa kroja o 20.30 h. v priamom prenose RTVS na Jednotke.

Teším sa na stretnutie s Vami 1. septembra 2024 v Banskej Bystrici na Námestí SNP.

Mária Reháková
organizátorka Slovenského dňa kroja

Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici si užilo viac ako 32 tisíc návštevníkov

Druhý ročník unikátneho podujatia Slovenský deň kroja sa v sobotu 7. septembra v Banskej Bystrici niesol v znamení viacerých rekordov. Tento deň si krásu slovenských krojov a tradícii prišlo počas 12 hodinového programu pozrieť viac ako 32 tisíc obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice.

„Som mimoriadne nadšená z toho, že v porovnaní z vlaňajším ročníkom, sa nám podarilo prekonať aj rekord v počte ľudí, ktorí prišli na toto krásne podujatie v krojoch,“ hovorí autorka podujatia Slovenský deň kroja Mária Reháková. Zatiaľ čo vlani komisári Slovenskej knihy rekordov narátali 2 679 návštevníkov v krojoch, tento rok to bolo 3 882.

„Krásu našich krojov mali možnosť účastníci Slovenského dňa kroja odprezentovať nielen počas sprievodu, ktorý išiel od pamätníka SNP cez Národnú ulicu až na námestie SNP, ale i priamo na pódiu v moderovanom pásme, ktoré trvalo niečo cez štyri hodiny,“ hovorí Mária Reháková.

Rekordný bol aj počet účinkujúcich počas celodenného programu, ktorých sa na pódiu odprezentovalo takmer tisíc z rôznych folklórnych súborov z celého Slovenska.

„Som naozaj hrdá na všetkých, ktorých neodradilo ani počasie a prišli vzdať úctu slovenským tradíciám a chcela by som sa im z celého srdca poďakovať,“ dodala.