Vážení priaznivci slovenského folklóru!

dovoľte mi, aby som sa vám poďakovala za priazeň, ktorú prejavujete podujatiu Slovenský deň kroja a zároveň vyjadrila nádej, že aj naďalej sa budeme tešiť vašej podpore.

Slovenský deň kroja nie je len defilé jedinečnej krásy ľudových tradícií, ale zároveň aj pripomínaním si zdroja, z ktorého vyrástla celá naša umelecká sféra. V každom slovenskom výtvarnom, hudobnom či dramatickom diele nájdete kus tradičného umenia. Ľudové tradície sa odrážajú aj v dielach slovenskej literatúry, preložených do mnohých svetových jazykov, ktoré si našli svoje miesto v intelektuálnom medzinárodnom prostredí.

Slovenský deň kroja, mapujúci náš autentický folklór, je tak nositeľom nezameniteľných znakov našej národnej identity, ktorá sa stala základom našej kultúry a svojbytnosti.

Som nesmierne rada, že práve toto posolstvo, nositeľom ktorého je Slovenský
deň kroja, oslovilo našu verejnosť v skutočne celonárodnom meradle. Verím, že
nás bude spájať, čoho dôkazom bude aj Vaša účasť na celodennom programe, ktorého súčasťou budú aj Vaše vystúpenia prezentujúce Vaše obce a regióny, ktorý vyvrcholí galavečerom Slovenského dňa kroja o 20.30 h. v priamom prenose RTVS na Jednotke.

Teším sa na stretnutie s Vami 1. septembra 2024 v Banskej Bystrici na Námestí SNP.

Mária Reháková
organizátorka Slovenského dňa kroja