Slovenský deň kroja 2020 je príbeh nás všetkých

V piesňach, tanci, krojoch žijú celé roky generácie a my sa s vami o to chceme podeliť. Pripomeňte si s nami vaše tradície, zvyklosti a krásu krojov, ktoré pestujete vo svojich súboroch. Napíšte nám o sebe, o vašich súboroch krátke informácie, pošlite do redakcie a my za mnohými z vás prídeme. Nakrútime s vami váš príbeh, ktorý ožije v septembri na námestí v Banskej Bystrici.

Slovenský deň kroja 2020

Generálna riaditeľka vydavateľstva STAR production Mária Reháková

„Vždy máme dve možnosti. Niečo budovať alebo zničiť. To prvé platilo aj pri Slovenke, pred pätnástimi rokmi som sa rozhodla do tohto časopisu investovať energiu, voľný čas, aj peniaze. Nejako takto podobne to bolo aj so Slovenským dňom kroja. Kým sme však Slovenku ladili v zabehnutej redakcii, Slovenský deň kroja vznikal skôr na zelenej lúke. Išlo o nový projekt. Stačilo počúvať ľudí, sledovať kultúru, umenie, dlhé roky som organizovala Zlatý koncert, na Slovensko priniesla prvé muzikály, ale zdalo sa mi, že je tu ešte veľká skupina ľudí, ktorá by si zaslúžila väčšie uznanie, program, v ktorom by stáli vedľa seba na pódiu amatérske aj profesionálne súbory a najmä – patrilo by sa im poďakovať.

Myšlienka nabrala pred tromi rokmi reálne kontúry aj s pomocou mesta Banská Bystrica a kultúrnych inštitúcií a až na mieste, počas prvého ročníka, som videla, že tá námaha mala zmysel. Na stredné Slovensko vtedy prišli mnohí folkloristi aj nadšenci folklóru, veľké aj malé súbory, na pódiu zneli piesne od východného Slovenska až po západné a minulý rok sa k nim pridali aj Slováci zo zahraničia. Iba ten, kto chce precítiť silu dedičstva, vie, o čom hovorím. A iba ten, kto cíti, že treba v tom pokračovať, pochopí, o čo nám ako organizátorom išlo. Pripomenúť si to množstvo tradícií, zvyklostí, ktoré boli typické pre regióny, ale na mnohé by sa časom aj zabudlo.

Ukázať najmä mladej generácii bohatstvo, na ktorom sa dá ďalej stavať a potom – aj dať dokopy ľudí, ktorí by sa bez toho ani nestretli. Slovenský deň kroja priniesol množstvo zážitkov, množstvo konkrétnych radostí a aj rekord v počte prítomných návštevníkov v kroji. Vďaka 3 882 krojovaným návštevníkom sa naše podujatie tak dostalo do knihy slovenských rekordov!

Tento rok, keďže rešpektujeme bezpečnostné opatrenia a množstvo ľudí možno bude chcieť sledovať Slovenský deň kroja na televíznych obrazovkách, pôjdeme za vami a spoločne vytvoríme originálny a výnimočný program. Priamo vo vašom súbore nakrútime tance, ktoré vychádzajú z vašich tradícií, vypočujeme si váš spev a budeme obdivovať kroje. Ich farebnosť, ale aj symboliku, v ktorej je veľká výpoveď. Mnohé vaše videá predstavíme priamo v septembri v Banskej Bystrici. Slovenský deň kroja takto vytvoríme spoločne. Teším sa na vás.“

Partneri projektu: