Slovenský deň kroja 2020 navštívil aj Banskú Štiavnicu

Po stopách za Andrejom Sládkovičom so Slovenským dňom kroja sme nemohli tento rok vynechať Banskú Štiavnicu ako miesto kde študoval. Tento rok chodíme my za vami a inak to nebolo ani v jednom z najkrajších miest na Slovensku. Prívitali ste nás s úsmevmi na tvárach a predviedli nádherné tanečné kréacie.

Banská Štiavnica

Tento rok chodíme my za vami a vychutnávame si spoločné chvíle pri tanci a speve z vášho regiónu. Je to pre nás nesmierne obohacujúci zážitok, vidieť všetky nádherné kroje, tanečníkov a tanečníčky. Pripomíname si Andreja Sládkoviča a aj týmto spôsobom si tak ctíme tradície a naše spoločné korene.

Andrej Sládkovič v rokoch 1839-1840 študoval na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici a my sme aj pri tej príležitosti prišli so Slovenským dňom kroja do tohto úchvatného mesta na návštevu.

Okrem námestia svätej Trojice a Radničného námestia, Morového stĺpu so súsoším sv. Trojice, budovy radnice a kostol sv. Kataríny a budovy banského súdu Berggericht nám predviedli svoje umenie FS Štiavničan a FS Sitňan. Banská Štiavnica je banské mesto v ktorom sa v minulosti ťažilo striebro, oba súbory nám fascinujúcou formou predstavili baníctvo. Dokonca nás potešil aj tretí súbor, FS Prenčivan.

Viac fotografií a informácií nájdete na www.zesnkyweb.sk