Prichádzame k Vám – Slovenský deň kroja 2020 navštívil aj Cífer

Prichádzame k Vám - Slovenský deň kroja 2020 navštívil aj Cífer

V Cíferi oslavujú tento rok 5O. výročie založenia folklórnej skupiny „Cífer“ a aj to bol náležitý dôvod prísť s projektom Slovenský deň kroja do 700 rokov starej obce a nadviazať na pôvodné ľudové tradície. Očarili nás bohaté kroje s množstvom výšivok a ľudia svojím entuziazmom a láskou ku spevu a tancu. Energia, ktorú do uctievaniu tradícií vkladajú sa im viditeľne vracia naspäť, a to v ešte silnejšej podobe.

Momentálne prebieha tretí ročník Slovenského dňa kroja a je výnimočný tým, že chodíme my za vami a vy nás s čarokrásnymi úsmevmi vítate vo svojich krajoch, aj krojoch. Slovenský deň kroja bol založený pri príležitosti 70. výročia týždenníka Slovenka a  vyzdvihuje to jedinečné v nás. Unikátne tradície a zvyky, to čo nikde na svete nenájdete. Iba u nás, na Slovensku. 

Pohostinní Cíferané

den kroja

Tradície z bohatého kraja

„Máme presné informácie o tom ako ľudia v našej dedine v minulosti žili, napríklad aj hody budú v šenku u Rakúsa, ktorý naozaj v minulosti existoval. Máme popísanú žatvu, nesieme žatevný veniec tak ako naši predkovia.“ rozpráva Kristína Bachratá z folklórnej skupiny Cífer. „Aj nosením krojov sa snažíme ukazovať svetu ich krásu, schovávať v skrini by ich bola škoda.“

Kroj

Cífer je najväčšou obcou Trnavského okresu a pán starosta Mgr. Maroš Sagan, PhD. je veľmi rád, že obyvatelia s nadšením nadväzujú na tradície svojich predkov: „Naši folkloristi sa snažia nalákať aj mladú generáciu, na všetkých obecných slávnostiach FS vystupuje so svojím programom. Všetci „Cíferané“ poznajú náš folklór. Snažíme sa spoločne o to, aby sa rozširovalo jeho pôsobenie aj naďalej.“

Viac fotografií a informácií nájdete na www.zenskyweb.sk

Slovenský deň kroja 2020 navštívil aj Banskú Štiavnicu

Slovenský deň kroja 2020 navštívil aj Banskú Štiavnicu

Po stopách za Andrejom Sládkovičom so Slovenským dňom kroja sme nemohli tento rok vynechať Banskú Štiavnicu ako miesto kde študoval. Tento rok chodíme my za vami a inak to nebolo ani v jednom z najkrajších miest na Slovensku. Prívitali ste nás s úsmevmi na tvárach a predviedli nádherné tanečné kréacie.

Banská Štiavnica

Tento rok chodíme my za vami a vychutnávame si spoločné chvíle pri tanci a speve z vášho regiónu. Je to pre nás nesmierne obohacujúci zážitok, vidieť všetky nádherné kroje, tanečníkov a tanečníčky. Pripomíname si Andreja Sládkoviča a aj týmto spôsobom si tak ctíme tradície a naše spoločné korene.

Andrej Sládkovič v rokoch 1839-1840 študoval na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici a my sme aj pri tej príležitosti prišli so Slovenským dňom kroja do tohto úchvatného mesta na návštevu.

Okrem námestia svätej Trojice a Radničného námestia, Morového stĺpu so súsoším sv. Trojice, budovy radnice a kostol sv. Kataríny a budovy banského súdu Berggericht nám predviedli svoje umenie FS Štiavničan a FS Sitňan. Banská Štiavnica je banské mesto v ktorom sa v minulosti ťažilo striebro, oba súbory nám fascinujúcou formou predstavili baníctvo. Dokonca nás potešil aj tretí súbor, FS Prenčivan.

Viac fotografií a informácií nájdete na www.zesnkyweb.sk

Slovenský deň kroja 2020 zavítal do Očovej

Slovenský deň kroja 2020 zavítal do Očovej

Krása vyšitá do krojov a zvečnená v hudbe, speve a v tancoch nás vítala aj v Očovej. Členovia, jedného z našich najstarších folklórnych súborov, OČOVAN, ktorý vznikol už v roku 1936, nás očarili nádherou svojich starostlivo uchovávaných tradícií, ktoré sa snáď dajú porovnať len s nádherou tohto ojedinelého kraja. Slovenský deň kroja 2020 tvoríme vďaka vám spoločne.

Zážitky Slovenského dňa kroja z Očovej

V dedinke typickej pastierstvom a pastierskymi zvykmi sme zažili pravú atmosféru salaša. Predviedli sa nám bača a jeho pomocník na fujare a píštale. Fujaru používali pastieri na holiach pri pasení oviec a tiež pri rozličných slávnostných a smutných príležitostiach. Používala sa aj ako signálny komunikačný nástroj. V nás zanechala hlboký dojem pretože je to náš, slovenský, jedinečný hudobný nástroj. A vedieť hrať na fujare nie je žiadna maličkosť!

Viac fotografií a informácií nájdete na www.zesnkyweb.sk

Slovenský deň kroja 2020 – Prišli sme za Vami do malebnej dedinky Hrochoť

Slovenský deň kroja 2020 - Prišli sme za Vami do malebnej dedinky Hrochoť

Opäť sme sa vydali spoznávať krásy našej krajiny so Slovenským dňom kroja. Naším cieľom bolo malebné Podpoľanie. Ďakujeme za krásne privítanie a zážitky na ktoré tak skoro nezabudneme. Ľudia nám ponúkli doslova srdce na dlani a my si to nesmierne vážime. Slovenský deň kroja 2020 tak tvoríme vďaka vám spoločne.

Hrochoť

V dedinke na počet obyvateľov síce neveľkej, no na krásy ľudových tradícií a histórie bohatej, Hrochoti, nás už včas ráno vítali kosci na lúkach. Idylický obrázok, vytvorený symbiózou krásy našej prírody a tradícií, ktoré tu pretrvávajú celé generácie pripomínal obrazy z legendárnych scén, ktoré kedysi tak majstrovsky zachytil Karol Plicka.

Slovenský deň kroja 2020 - Partneri

Viac fotografií nájdete na www.zenskyweb.sk

Slovenský deň kroja 2020 – Prišli sme za Vami do Hronseku

Slovenský deň kroja 2020 - Prišli sme za Vami do Hronseku

Tento rok chodíme my za vami a vychutnávame si spoločné chvíle pri tanci a speve z vášho regiónu. Je to pre nás nesmierne obohacujúci zážitok, vidieť všetky nádherné kroje, tanečníkov a tanečníčky. Pripomíname si Andreja Sládkoviča a aj týmto spôsobom si tak ctíme tradície a naše spoločné korene.

Obec Hronsek – poklad s množstvom unikátnych pamiatok nedaľeko Banskej Bystrice 

Právom sa môže chváliť množstvom obdivuhodných pamiatok. Géczyovský goticko – renesančný kaštieľ zo 14. stor, tzv. vodný hrad a renesančno – barokový kaštieľ z roku 1775. Najvýznamnejšou pamiatkou je evanjelický drevený artikulárny kostol, zapísaný v UNESCO z roku 1726. Kostol má pôdorys kríža, je 8 m vysoký, 26 m dlhý a 11 m široký. Má 30 okien. Na dolnej časti chórov je zavesený vyrezávaný ornament v podobe lipového listu – symbol slovanského povedomia.

Slovenský deň kroja 2020 - Partneri

Viac fotografií nájdete na www.zenskyweb.sk

Slovenský deň kroja 2020 – Prišli sme za Vami do Radvane

Slovenský deň kroja 2020 - Prišli sme za Vami do Radvane

V piesňach, tanci, krojoch žijú celé roky generácie a my sa s vami o to delíme. Pripomeňte si s nami vaše tradície, zvyklosti a krásu krojov, ktoré pestujete vo svojich súboroch. S radosťou sme navštívili mestskú časť Radvaň v Banskej Bystrici, aby sme si spoločne uctili tradície a potvrdili to, čo nás všetkých spája. Lásku k folklóru a k domovu.

Slovenský deň kroja tvoríme spoločne.

Viac fotografií nájdete na www.zenskyweb.sk