Slovenský deň kroja 2020 – Prišli sme za Vami do Hronseku

Tento rok chodíme my za vami a vychutnávame si spoločné chvíle pri tanci a speve z vášho regiónu. Je to pre nás nesmierne obohacujúci zážitok, vidieť všetky nádherné kroje, tanečníkov a tanečníčky. Pripomíname si Andreja Sládkoviča a aj týmto spôsobom si tak ctíme tradície a naše spoločné korene.

Obec Hronsek – poklad s množstvom unikátnych pamiatok nedaľeko Banskej Bystrice 

Právom sa môže chváliť množstvom obdivuhodných pamiatok. Géczyovský goticko – renesančný kaštieľ zo 14. stor, tzv. vodný hrad a renesančno – barokový kaštieľ z roku 1775. Najvýznamnejšou pamiatkou je evanjelický drevený artikulárny kostol, zapísaný v UNESCO z roku 1726. Kostol má pôdorys kríža, je 8 m vysoký, 26 m dlhý a 11 m široký. Má 30 okien. Na dolnej časti chórov je zavesený vyrezávaný ornament v podobe lipového listu – symbol slovanského povedomia.

Slovenský deň kroja 2020 - Partneri

Viac fotografií nájdete na www.zenskyweb.sk