Vážení priaznivci slovenského folklóru!

dovoľte mi, aby som sa vám poďakovala za priazeň, ktorú prejavujete podujatiu Slovenský deň kroja a zároveň vyjadrila nádej, že aj naďalej sa budeme tešiť vašej podpore.

Slovenský deň kroja nie je len defilé jedinečnej krásy ľudových tradícií, ale zároveň aj pripomínaním si zdroja, z ktorého vyrástla celá naša umelecká sféra. V každom slovenskom výtvarnom, hudobnom či dramatickom diele nájdete kus tradičného umenia. Ľudové tradície sa odrážajú aj v dielach slovenskej literatúry, preložených do mnohých svetových jazykov, ktoré si našli svoje miesto v intelektuálnom medzinárodnom prostredí.

Slovenský deň kroja, mapujúci náš autentický folklór, je tak nositeľom nezameniteľných znakov našej národnej identity, ktorá sa stala základom našej kultúry a svojbytnosti.

Som nesmierne rada, že práve toto posolstvo, nositeľom ktorého je Slovenský
deň kroja, oslovilo našu verejnosť v skutočne celonárodnom meradle. Verím, že
nás bude spájať, čoho dôkazom bude aj Vaša účasť na celodennom programe, ktorého súčasťou budú aj Vaše vystúpenia prezentujúce Vaše obce a regióny, ktorý vyvrcholí galavečerom Slovenského dňa kroja o 20.30 h. v priamom prenose RTVS na Jednotke.

Teším sa na stretnutie s Vami 1. septembra 2024 v Banskej Bystrici na Námestí SNP.

Mária Reháková
organizátorka Slovenského dňa kroja

Folklórny súbor Závodzan nám pripravil Vianoce

Tradičné Vianoce na Záhorí nám počas ďalšej zástavky v rámci ciest po Slovensku pripravili členovia folklórneho súboru Závodzan zo Závodu. Nechýbala tradičná štedrá večera, ale k slovu sa dostali aj Traja králi.

História FS Závodzan sa začala písať v roku 1982, keď prišli za manželmi Hanzlíkovcami z miestnej organizácie Slovenského zväzu žien, či by nepomohli utvoriť ženskú spevácku skupinu. Skúsili to, aj učiteľom, aj ženám sa zapáčilo spievať.

Počas rokov sa počet členov rozrastal, rovnako ako aj repertoár súboru. Dnes medzi členmi nájdete od detí z materskej škôlky až po seniorov, užívajúcich si dôchodok.

V rámci tohto ročníka projektu Slovenský deň kroja sa nám predstavia s programom venovaným tradičným vianočným zvykom na Záhorí.

Sledujte unikátny film Slovenský deň kroja – Folklór v tanci už v nedeľu 18. decembra

Dokument Folklór v tanci

Čo sa ukýva v malebných obciach a mestách Slovenka vám odhalí dokumentárny film Slovenský deň kroja – Folklór v tanci počas čarovného adventného obdobia 18. decembra o 17:30 na RTVS.

Sledujte, ako ste prostredníctvom spevu, tancov, zvykov a krojov odprezentovali svoj región. Vychutnajte si krásy folklóru.

Vy všetci, ktorých sme navštívili ste sa stali spolutvorcami filmu Folklór v tanci, ktorý uvidíte sa na obrazovkách RTVS, už v nedeľu 18. decembra o 17:30 hod na Dvojke. Ďakujeme za možnosť navštíviť malebné slovenské obce a mestá, spoznať folklórne skupiny, súbory a množstvo zanietených ľudí pre jedinečné slovenské tradície.

Vybrali sme sa cez celú našu krajinu cestou slnka, od východu na západ. Presvedčili sme sa o tom, že folklór v tanci žije. Stretli sme výnimočných ľudí, nadšencov folklóru, ktorí si vážia odkaz našich predkov,“ týmito krásnymi slovami zhrnula Mária Reháková dôvod pre ktorý sa rozhodla opäť zdokumentovať život folkloristov v našej krajine. 

Sledujte unikátny film Slovenský deň kroja – Folklór v tanci už v nedeľu 18. decembra

Dokument Folklór v tanci

Čo sa ukýva v malebných obciach a mestách Slovenka vám odhalí dokumentárny film Slovenský deň kroja – Folklór v tanci počas čarovného adventného obdobia 18. decembra o 17:30 na RTVS.

Sledujte, ako ste prostredníctvom spevu, tancov, zvykov a krojov odprezentovali svoj región. Vychutnajte si krásy folklóru.

Vy všetci, ktorých sme navštívili ste sa stali spolutvorcami filmu Folklór v tanci, ktorý uvidíte sa na obrazovkách RTVS, už v nedeľu 18. decembra o 17:30 hod na Dvojke. Ďakujeme za možnosť navštíviť malebné slovenské obce a mestá, spoznať folklórne skupiny, súbory a množstvo zanietených ľudí pre jedinečné slovenské tradície.

Vybrali sme sa cez celú našu krajinu cestou slnka, od východu na západ. Presvedčili sme sa o tom, že folklór v tanci žije. Stretli sme výnimočných ľudí, nadšencov folklóru, ktorí si vážia odkaz našich predkov,“ týmito krásnymi slovami zhrnula Mária Reháková dôvod pre ktorý sa rozhodla opäť zdokumentovať život folkloristov v našej krajine. 

Pripravujeme pre vás unikátny dokument, už čoskoro na televíznych obrazovkách!

Projekt Slovenský deň kroja zahřňa v sebe množstvo ciest po Slovensku, kde sa stretávame s folkloristami všetkých generácií, s ľuďmi, čo majú vzťah k tradíciám a pristupujú k nim s patričnou úctou a rešpektom. My vám ho prinesieme na obrazovky práve vo výnimočnom, sviatočnom období v podobe dokumentárneho filmu Folklór v tanci.

Vybrali sme sa cez celú našu krajinu cestou slnka, od východu na západ. Presvedčili sme sa o tom, že folklór v tanci žije. Stretli sme výnimočných ľudí, nadšencov folklóru, ktorí si vážia odkaz našich predkov,“ týmito krásnymi slovami zhrnula Mária Reháková dôvod pre ktorý sa rozhodla opäť zdokumentovať život folkloristov v našej krajine. 

Dokument Folklór v tanci môžete pozerať už 18. decembra o 17:30 na RTVS

Prichádzame k Vám – Slovenský deň kroja 2020 navštívil aj Cífer

Prichádzame k Vám - Slovenský deň kroja 2020 navštívil aj Cífer

V Cíferi oslavujú tento rok 5O. výročie založenia folklórnej skupiny „Cífer“ a aj to bol náležitý dôvod prísť s projektom Slovenský deň kroja do 700 rokov starej obce a nadviazať na pôvodné ľudové tradície. Očarili nás bohaté kroje s množstvom výšivok a ľudia svojím entuziazmom a láskou ku spevu a tancu. Energia, ktorú do uctievaniu tradícií vkladajú sa im viditeľne vracia naspäť, a to v ešte silnejšej podobe.

Momentálne prebieha tretí ročník Slovenského dňa kroja a je výnimočný tým, že chodíme my za vami a vy nás s čarokrásnymi úsmevmi vítate vo svojich krajoch, aj krojoch. Slovenský deň kroja bol založený pri príležitosti 70. výročia týždenníka Slovenka a  vyzdvihuje to jedinečné v nás. Unikátne tradície a zvyky, to čo nikde na svete nenájdete. Iba u nás, na Slovensku. 

Pohostinní Cíferané

den kroja

Tradície z bohatého kraja

„Máme presné informácie o tom ako ľudia v našej dedine v minulosti žili, napríklad aj hody budú v šenku u Rakúsa, ktorý naozaj v minulosti existoval. Máme popísanú žatvu, nesieme žatevný veniec tak ako naši predkovia.“ rozpráva Kristína Bachratá z folklórnej skupiny Cífer. „Aj nosením krojov sa snažíme ukazovať svetu ich krásu, schovávať v skrini by ich bola škoda.“

Kroj

Cífer je najväčšou obcou Trnavského okresu a pán starosta Mgr. Maroš Sagan, PhD. je veľmi rád, že obyvatelia s nadšením nadväzujú na tradície svojich predkov: „Naši folkloristi sa snažia nalákať aj mladú generáciu, na všetkých obecných slávnostiach FS vystupuje so svojím programom. Všetci „Cíferané“ poznajú náš folklór. Snažíme sa spoločne o to, aby sa rozširovalo jeho pôsobenie aj naďalej.“

Viac fotografií a informácií nájdete na www.zenskyweb.sk

Slovenský deň kroja 2020 navštívil aj Banskú Štiavnicu

Slovenský deň kroja 2020 navštívil aj Banskú Štiavnicu

Po stopách za Andrejom Sládkovičom so Slovenským dňom kroja sme nemohli tento rok vynechať Banskú Štiavnicu ako miesto kde študoval. Tento rok chodíme my za vami a inak to nebolo ani v jednom z najkrajších miest na Slovensku. Prívitali ste nás s úsmevmi na tvárach a predviedli nádherné tanečné kréacie.

Banská Štiavnica

Tento rok chodíme my za vami a vychutnávame si spoločné chvíle pri tanci a speve z vášho regiónu. Je to pre nás nesmierne obohacujúci zážitok, vidieť všetky nádherné kroje, tanečníkov a tanečníčky. Pripomíname si Andreja Sládkoviča a aj týmto spôsobom si tak ctíme tradície a naše spoločné korene.

Andrej Sládkovič v rokoch 1839-1840 študoval na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici a my sme aj pri tej príležitosti prišli so Slovenským dňom kroja do tohto úchvatného mesta na návštevu.

Okrem námestia svätej Trojice a Radničného námestia, Morového stĺpu so súsoším sv. Trojice, budovy radnice a kostol sv. Kataríny a budovy banského súdu Berggericht nám predviedli svoje umenie FS Štiavničan a FS Sitňan. Banská Štiavnica je banské mesto v ktorom sa v minulosti ťažilo striebro, oba súbory nám fascinujúcou formou predstavili baníctvo. Dokonca nás potešil aj tretí súbor, FS Prenčivan.

Viac fotografií a informácií nájdete na www.zesnkyweb.sk

Slovenský deň kroja 2020 zavítal do Očovej

Slovenský deň kroja 2020 zavítal do Očovej

Krása vyšitá do krojov a zvečnená v hudbe, speve a v tancoch nás vítala aj v Očovej. Členovia, jedného z našich najstarších folklórnych súborov, OČOVAN, ktorý vznikol už v roku 1936, nás očarili nádherou svojich starostlivo uchovávaných tradícií, ktoré sa snáď dajú porovnať len s nádherou tohto ojedinelého kraja. Slovenský deň kroja 2020 tvoríme vďaka vám spoločne.

Zážitky Slovenského dňa kroja z Očovej

V dedinke typickej pastierstvom a pastierskymi zvykmi sme zažili pravú atmosféru salaša. Predviedli sa nám bača a jeho pomocník na fujare a píštale. Fujaru používali pastieri na holiach pri pasení oviec a tiež pri rozličných slávnostných a smutných príležitostiach. Používala sa aj ako signálny komunikačný nástroj. V nás zanechala hlboký dojem pretože je to náš, slovenský, jedinečný hudobný nástroj. A vedieť hrať na fujare nie je žiadna maličkosť!

Viac fotografií a informácií nájdete na www.zesnkyweb.sk